POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Punkty kontrolne Gardy zostały ustawione na terenie całej Irlandii.

W związku z długim weekendem w Irlandii w całym kraju ustawiono 930 punktów kontrolnych M.I.T (Mandatory Intoxicant Testing checkpoints).

Aresztowania w Irlandii

Kierowcy byli poddawani wyrywkowej kontroli na obecność spożycia alkoholu i środków odurzających. Funkcjonariusze Gardy zwracali też uwagę na prędkość, pasy bezpieczeństwa oraz używanie telefonów podczas jazdy.

Podano właśnie wyniki z tej akcji Gardy. W sumie za jazdę pod wpływem alkoholu aresztowano 111 osób, natomiast za jazdę pod wpływem środków odurzających aresztowano 73 osoby.

Funkcjonariusze Gardy potwierdzili również następujące wykroczenia:

  • Nadmierna prędkość – 1810 osób
  • Brak zapiętych pasów bezpieczeństwa – 61 osób
  • Używanie telefonów komórkowych podczas prowadzenia pojazdu – 166 osób

Zastępca komisarza, Paula Hilman, podziękowała „większości użytkowników dróg, którzy jeździli odpowiedzialnie i nie narażali innych użytkowników dróg w weekend wielkanocny”.

Ponowiła przy tym apel do wszystkich kierowców, aby „odegrali swoją rolę w zapewnieniu, że nasze drogi są bezpieczne dla wszystkich”.

Z danych Garda Síochána wynika, że ​​za cały rok 2021 miało miejsce ponad 3300 aresztowań za jazdę pod wpływem środków odurzających. Liczba aresztowań do 31 marca br. wyniosła 768.

Analiza przeprowadzona przez Medical Bureau of Road Safety (MBRS) pokazuje, że konopie indyjskie i kokaina pozostają najczęściej wykrywanymi narkotykami u kierowców na irlandzkich drogach.