POLONIA IRLANDIA

Specjalnie przygotowana akcja Gardy w Irlandii trwała 24 godziny.

Operacja National Slow Day jest przeprowadzana w Irlandii co kilka miesięcy. W ramach tej akcji zwiększono liczbę punktów patroli w całej Irlandii. Ponad 1.000 punktów kontrolnych zostało rozstawionych w piątek rano. Akcja zakończyła się w sobotę o godzinie 7:00 rano.

Efekt przeprowadzonej operacji to 164.032 pojazdy skontrolowane przez funkcjonariuszy Gardy. Prędkość przekroczyło 276 kierowców. Karą za przekroczenie dozwolonej prędkości w Irlandii są trzy punkty karne i mandat w wysokości €80, który należy zapłacić w ciągu 28 dni.

Garda upomina także, żeby kierowcy nigdy nie prowadzili samochodu po spożyciu nawet niewielkiej ilości alkoholu ani pod wpływem środków odurzających. Grozi to nie tylko utratą prawa jazdy, ale też odpowiedzialnością za urazy bądź śmierć innych osób w wyniku spowodowanego wypadku.

Pomiary prędkości podczas operacji National Slow Down Day są przeprowadzane w celu poprawy bezpieczeństwa na irlandzkich drogach. Garda apeluje jednak, by stosować zalecaną prędkość pojazdu każdego dnia, a nie tylko podczas trwania National Slow Down Day.