Problemy kierowców w Irlandii to nie tylko uszkodzone pojazdy

W ostatnim czasie kierowcy w Irlandii stają przed istotnymi przeszkodami.

W ostatnim czasie kierowcy w Irlandii stają przed trudnymi decyzjami dotyczącymi swoich motoryzacyjnych potrzeb i preferencji.

Kierowcy w Irlandii

Pierwszy problem to rosnące koszty eksploatacji pojazdów, a drugi to zaniedbana infrastruktura drogowa, szczególnie na terenach wiejskich.

Badanie przeprowadzone przez Carzone wskazuje na znaczące obciążenie finansowe związane z utrzymaniem pojazdów.

Podkreśla się fatalny stan dróg w niektórych rejonach Irlandii, co jeszcze bardziej komplikuje codzienne życie mieszkańców.

W opinii niektórych polityków opozycji, nieszczere jest oczekiwanie od kierowców przestrzegania norm NCT, podczas gdy muszą oni mierzyć się z dziurawymi drogami, które mogą powodować poważne uszkodzenia ich pojazdów.

Przedstawiciele opozycji nawołują więc rząd do znaczących inwestycji w infrastrukturę drogową, aby poprawić jakość życia lokalnych społeczności.

Koszty paliwa w Irlandii

Tymczasem, z raportu Carzone na rok 2024 wynika, że aż 62% kierowców ograniczyło jazdę samochodem z powodu wysokich kosztów paliwa, a średnie miesięczne wydatki na utrzymanie pojazdu wynoszą 220 euro.

Co więcej, 38% respondentów rozważa zmniejszenie liczby samochodów w swoich gospodarstwach domowych, aby ograniczyć wydatki.

Problemem okazał się również wzrost składek polis ubezpieczeniowych, który dotknął aż 47% ankietowanych osób.

Ciekawym zjawiskiem obserwowanym na rynku jest za to rosnące zainteresowanie pojazdami elektrycznymi i hybrydowymi.

Pomimo obaw związanych z dostępnością ładowarek czy wyższymi kosztami zakupu, 54% badanych deklaruje, że ich następny pojazd będzie napędzany alternatywnie.