Problemy mieszkaniowe w Irlandii a prawa najemców

Najemcy w Irlandii borykają się z coraz większymi problemami, jak pokazują najnowsze dane.

Najemcy w Irlandii rozumieją swoje prawa, jednak muszą się borykać z coraz większymi problemami.

Najemcy w Irlandii

Wyniki ankiety „We Are Generation Rent”, przeprowadzonej przez działaczy na rzecz osób bezdomnych z organizacji Threshold, ukazują trudności, z jakimi borykają się najemcy na obecnym rynku.

Aż 88% respondentów zgłosiło problemy ze znalezieniem mieszkania na wynajem, co stanowi wzrost o 16% w porównaniu do ubiegłego roku.

Tylko 6% najemców wynajmuje mieszkania z własnego wyboru. To znaczący spadek w porównaniu z 17% zanotowanymi w ubiegłym roku.

Ponad 70% osób ma trudności z opłaceniem rachunków każdego miesiąca po uiszczeniu czynszu, co stanowi wzrost z 59% w 2023 roku.

Najemcy znają swoje prawa – trzy czwarte uważa swoją wiedzę na temat praw i obowiązków najemcy za dobrą lub bardzo dobrą, 60% zna dobrze procedury składania skarg do Rental Tenancy Board (RTB), a 67% ma dobrą lub bardzo dobrą wiedzę na temat sposobu, w jaki wynajmujący może zakończyć najem.

Nieruchomości w Irlandii

Natomiast ponad połowa respondentów (53%) czuje się niepewnie lub bardzo niepewnie w obecnym miejscu zamieszkania.

54% badanych stwierdziło, że nie czułoby się komfortowo kontaktując się z wynajmującym w sprawie problemów, a tylko jedna czwarta zgłosiła, że problemy zostały rozwiązane po ich zgłoszeniu.

Ponadto 70% respondentów miało do czynienia z niskimi standardami w swoich domach, takimi jak wilgoć lub pleśń.

Przystępność cenowa wynajmu nadal stanowi problem, z 42% respondentów zgłaszających podwyżki czynszów w ciągu ostatniego roku.