Problemy na rynku najmu w Irlandii - koniec ograniczenia czynszów?

Irlandzkie Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości nawołuje do pilnych zmian w polityce mieszkaniowej.

Irlandzkie Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości (IPOA) ostrzega, że kontynuacja obecnych regulacji może dalej ograniczać dostępność mieszkań na wynajem.

Wynajem w Irlandii

Stowarzyszenie prezentuje swoje obawy dotyczące przyszłości rynku najmu w Irlandii, szczególnie krytykując Strefy Czynszów Regulowanych (RPZ).

Zdaniem organizacji restrykcje te wpływają negatywnie na wynajmujących, skłaniając niektórych właścicieli do rezygnacji z rynku najmu.

IPOA apeluje o „pilne działanie” mające na celu złagodzenie legislacyjnych obciążeń dla wynajmujących w Irlandii.

Obecne przepisy są postrzegane jako nieatrakcyjne dla nowych inwestorów i obecnych właścicieli, z czego wynika poważne ryzyko zaostrzenia kryzysu mieszkaniowego i bezdomności.

Mieszkanie w Irlandii

Mary Conway, przewodnicząca IPOA, podkreśla, że wynajmujący są nieodłącznym elementem funkcjonującego systemu mieszkaniowego, zapewniającym mieszkania tam, gdzie państwo nie jest w stanie sprostać potrzebom rynku.

Jej zdaniem „kontynuacja niekorzystnych polityk tylko pogorszy sytuację, powodując gwałtowny wzrost czynszów i spadek podaży”.

Ponadto, IPOA zauważa, że obecne prawo zachęca do podnajmowania, gdzie wynajmujący oferują mieszkania po cenach niższych niż rynkowe, a najemcy podnajmują je dalej po wyższych stawkach.

W efekcie prowadzi to do niesprawiedliwych sytuacji, gdzie niektórzy najemcy „żyją za darmo, korzystając i zyskując, mimo braku finansowego udziału w nieruchomości.”