Problemy najemców w Irlandii - zatrzymane kaucje

Organizacja wzywa irlandzki rząd do uregulowania ważnych przepisów.

Według najnowszych danych od organizacji Threshold rosną problemy najemców w Irlandii.

Czynsze w Irlandii

Obserwuje się między innymi opóźnienia w opłatach czynszu. Do tej pory w lipcu z czynszem zalega już 1181 gospodarstw domowych. W zeszłym miesiącu łącznie odnotowano 1070 takich przypadków.

Tylko w ciągu miesiąca kwota zaległości czynszowych wzrosła o ponad 348 000 euro, a ponad 800 najemców nie płaci czynszu od co najmniej 12 tygodni.

Mimo licznych apeli organizacji zajmujących się bezdomnością, rząd nie planuje zamrożenia czynszów ani wprowadzenia limitu podwyżek czynszów w Irlandii.

Kaucja za wynajmem w Irlandii

Według organizacji charytatywnej Threshold, coraz więcej najemców ma także trudności z odzyskaniem kaucji za wynajem od właścicieli nieruchomości.

W drugim kwartale tego roku aż 200 najemców zwróciło się z tym problemem do Threshold. W tym samym okresie 2022 roku było 172 takich spraw.

Członkowie organizacji wzywają irlandzki rząd do uregulowania przepisów i ustanowienia programu ochrony kaucji najemców.

W obecnym kryzysie mieszkaniowym zatrzymanie kaucji zwiększa presję na najemcach, którzy w nowym miejscu zamieszkania zobowiązani są do opłacenia kolejnej kaucji.

Spór z właścicielem jest rozstrzygany przez RTB, jednak odzyskanie pieniędzy jest długim i trudnym procesem.

Dlatego rząd powinien wprowadzić program ochrony kaucji, aby „zapewnić szybki i sprawiedliwy zwrot kaucji najemcy po zakończeniu najmu” – jak twierdzi Threshold.