Problemy osób w programie HAP w Irlandii

Ujawniono znaczące problemy w dostępie do nieruchomości dla osób korzystających z programu HAP w Irlandii.

Najnowsze raporty Simon Communities of Ireland rysują niepokojący obraz sytuacji mieszkaniowej programu Housing Assistance Payment (HAP) w Irlandii.

Housing Assistance Payment (HAP) w Irlandii

Ostatnie kwartalne raporty z serii „Locked Out of the Market” ujawniają znaczące problemy w dostępie do nieruchomości dla osób korzystających z programu HAP w Irlandii.

Pod koniec ubiegłego roku odnotowano niewielki wzrost liczby dostępnych mieszkań w ramach programu HAP. W grudniu, w 16 regionach kraju, dostępnych było 33 mieszkań w ramach limitów HAP.

Stanowi to wzrost o sześć mieszkań w porównaniu z poprzednim kwartałem. Ogółem liczba dostępnych do wynajęcia nieruchomości wzrosła o 28% od września do grudnia, z 901 do 1,149.

Jednakże, w dziewięciu z szesnastu badanych obszarów, w tym w Athlone, przedmieściach Cork, centrum Galway i innych, nie odnotowano żadnych dostępnych lokali HAP.

Tylko dwie nieruchomosci były dostępne w standardowych stawkach HAP, oba w centrum Cork.

Nieruchomości HAP w Irlandii

Większość (76%) z 33 dostępnych mieszkań HAP znajdowała się w Dublinie, podczas gdy tylko w czterech z 16 badanych obszarów poza Dublinem dostępne były mieszkania w ramach „discretionary rate” limitów HAP.

Dla osób samotnych i par dostępnych było dziesięć mieszkań w ramach stawek uznaniowych HAP, głównie w Dublinie, z jednym wyjątkiem w centrum Waterford.

Obecna sytuacja na rynku wynajmu w Irlandii stanowi wyzwanie dla osób zależnych od wsparcia programu HAP, a niedobór dostępnych mieszkań pogłębia problem bezdomności.

Wymaga to zdecydowanych działań ze strony rządu oraz większego zaangażowania w rozwój mieszkań socjalnych, jak twierdzą przedstawiciele organizacji charytatywnych, zajmujących się bezdomnością.