Problemy z opieką nad dziećmi - placówki w Irlandii zostaną zamknięte

Minister ds. Dzieci, Niepełnosprawnych, Równości i Integracji w Irlandii zakwestionował żądania przedstawicieli FECP.

Minister ds. Dzieci, Niepełnosprawnych, Równości i Integracji w Irlandii broni swojego stanowiska w sprawie sytuacji placówek Early Childhood Providers (ECP).

Przedszkola i żłobki w Irlandii

Nadchodzący strajk placówek działających w ramach Early Childhood Providers (ECP) wzbudza kontrowersje w Irlandii. Minister ds. Dzieci Roderic O’Gorman twierdzi, że strajk nie jest uzasadniony.

Natomiast FECP (Federation of Early Childhood Providers) ogłasza, że wielu dostawców usług w Dublinie zamknie swoje placówki i przystąpi do strajku w dniach 26, 27 i 28 września.

Jednym z głównych punktów spornych jest kwestia finansowania opieki nad dziećmi. FECP domaga się większych środków, aby uniknąć konieczności podniesienia opłat o „co najmniej” 25-30% oraz zapobiec znacznym stratom w małych i średnich przedszkolach.

Minister ds. Dzieci Roderic O’Gorman broni swojej polityki, twierdząc, że od czasu objęcia urzędu znacznie zwiększył inwestycje w opiekę nad dziećmi. Inwestycje w opiekę nad dziećmi wzrosły z 638 milionów euro do ponad miliarda euro.

To ogromny wzrost w krótkim okresie czasu w każdym sektorze wydatków publicznych.
Dzięki tym dodatkowym środkom udało mi się obniżyć koszty dla rodziców – średnio o 25%. Udało mi się również uzyskać podwyżki płac dla pracowników opieki nad dziećmi – od września zeszłego roku, 73% z nich otrzymało podwyżki, wielu z nich po raz pierwszy.

Minister podkreślił również wzrost wsparcia dla sektora opieki nad dziećmi o 287 milionów euro.

Opieka nad dziećmi w Irlandii

FECP twierdzi, że zamyka się coraz więcej placówek przedszkolnych, jednak minister O’Gorman podważa te twierdzenia, argumentując, że pojemność sektora wzrasta, a liczba zamknięć maleje.

FECP, który składa się z ponad 1000 placówek, twierdzi, że rosnąca liczba zamykanych placówek opieki nad dziećmi może spowodować, że państwo nie będzie w stanie zapewnić opieki takiej liczbie dzieci wymagających usług opieki nad dziećmi.

Ostatecznie minister zapewnił, że pracuje nad dostarczeniem jeszcze większego finansowania i wsparcia dla sektora opieki nad dziećmi w tegorocznym budżecie.