W tym roku niektóre osoby ubiegające się o BSCFA (Back to School Clothing and Footwear Allowance) w Irlandii napotykają trudności w uzyskaniu świadczenia.

Od lipca ropoczął się proces wypłacania dodatku Back To School Clothing and Footwear Allowance (BSCFA) osobom bezrobotnym i o niskich dochodach. Dla uczniów w wieku od 4 do 11 lat jest to €125, a dla uczniów w wieku od 12 do 22 jest to 250 euro (uczniowie od 18 do 22 lat muszą się uczyć w pełnym wymiarze godzin). Wnioski przyjmowane są do 30 września.

Według informacji publikowanych w mediach społecznościowych część osób ubiegających się o zasiłek Back to School Clothing and Footwear Allowance ma trudności w uzyskaniu świadczenia. Związane jest to z większą niż dotychczas ilością aplikacji.

W tym roku z dodatku skorzysta około 170.000 rodzin. Wydział Opieki Społecznej otrzymał jak do tej pory 36.000 podań, w tym 28.000 w samym lipcu. Zwiększona ilość podań opóźnia czas otrzymania wypłaty.

Minister zapewnia jednak, że większość osób oczekujących zasiłku powinna otrzymać go jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. Wszelkie zaległości powinny zostać nadrobione w najbliższych tygodniach. Osoby, które nadal oczekują płatności i maja trudności w zapewnieniu dzieciom wyprawki szkolnej, mogą uzyskać pomoc lokalnego Community Welfare Officer.