Protesty w Irlandii - wzywają ministra do podjęcia działań
Foto źródło Twitter: @Gaeilge4All, Irish in Education, let’s fix it!

W akcji protestacyjnej w stolicy Irlandii udział wzięło kilkuset demonstrantów.

W środę 29 marca odbyła się akcja protestacyjna w Dublinie, w której udział wzięło ponad 500 demonstrantów.

Protest w Dublinie

Kampania #Gaeilge4All wzywa ministerstwo edukacji do opracowania nowej polityki dotyczącej języka irlandzkiego w systemie edukacji w Irlandii.

Uczniowie, nauczyciele, studenci, rodzice oraz przedstawiciele związków zawodowych nauczycieli towarzyszyli w marszu organizacjom promującym język irlandzki.

Demonstranci wezwali do zapewnienia zadowalającego toku nauczania języka irlandzkiego dla każdego ucznia w irlandzkim systemie edukacji.

Język irlandzki

Protestujący nie zgadzają się m.in. z ostatnią decyzją rządu w sprawie usunięcia 30 minut tygodniowo nauczania języka irlandzkiego z programu nauczania w szkole podstawowej.

Demonstranci wzywają minister edukacji, Normę Foley, do podjęcia działań:

  • Aby każdy uczeń w irlandzkim systemie edukacji miał satysfakcjonujące doświadczenie w nauce języka irlandzkiego
  • Opracowanie „polityki dotyczącej języka irlandzkiego” w systemie edukacji od edukacji wczesnoszkolnej do poziomu studiów wyższych
  • Niezwłoczne powołanie specjalnego komitetu roboczego ekspertów, z członkami, którzy rozumieją i mają doświadczenie w posługiwaniu się językiem irlandzkim w systemie edukacji, w celu opracowania tej polityki

Prowadzący kampanię przypomnieli przy tym obietnicę Fianna Fáil w wyborach powszechnych w 2020 roku, która znalazła się w ówczesnym programie wyborczym.