Przełomowe zmiany w systemie emerytalnym w Irlandii

Nowy system oszczędności emerytalnych ma na celu zabezpieczenie finansowej przyszłości pracowników w Irlandii.

Rząd Irlandii wprowadza innowacyjny system oszczędności emerytalnych, mający na celu zabezpieczenie finansowej przyszłości pracowników sektora prywatnego.

System emerytalny w Irlandii

W obliczu rosnącej liczby pracowników sektora prywatnego bez dostępu do firmowych programów emerytalnych, irlandzki rząd podjął decyzję o wprowadzeniu systemu automatycznego zapisu.

Nowy system ma za zadanie automatycznie zapisywać do programu emerytalnego pracowników, którzy dotychczas nie byli objęci żadnymi oszczędnościami emerytalnymi.

Zmiana ta dotyczy osób w wieku 23-60 lat, zarabiających ponad 20 000 euro rocznie. W ramach systemu, na każde 3 euro wpłacone przez pracownika, pracodawca dokłada kolejne 3 euro, a państwo dokłada 1 euro.

Oznacza to, że całkowita kwota wpłacana na konto emerytalne pracownika to 7 euro na każde 3 euro z jego kieszeni.

Zgoda rządu

Projekt przepisów mających na celu utworzenie tego nowego systemu został właśnie zatwierdzony przez Radę Ministrów.

W momencie wejścia w życie ustawy, nawet 800 000 pracowników sektora prywatnego, którzy dotychczas nie korzystali z żadnych świadczeń emerytalnych, zostanie włączonych do programu emerytalnego.

Inicjatywa ta, mająca ruszyć na początku 2025 roku, ma na celu rozszerzenie ochrony emerytalnej oraz zmniejszenie zależności od emerytury państwowej.

Emerytura w Irlandii

Pracownicy mogą liczyć na znaczące środki na swoich kontach emerytalnych, co zapewni im stabilność finansową po zakończeniu kariery zawodowej. Jest to szczególnie ważne w kontekście ograniczeń emerytury państwowej.

Dla pracodawców oznacza to natomiast możliwość dbania o przyszłość emerytalną pracowników bez konieczności zakładania i administrowania własnymi programami emerytalnymi.

System przewiduje możliwość opuszczenia programu lub zawieszenia wpłat przez uczestników w określonych sytuacjach, z automatycznym ponownym zapisem po dwóch latach.

Ponadto, osoby zarabiające mniej niż 20 000 euro rocznie lub będące poza zakresem wieku 23-60 lat mogą dobrowolnie przystąpić do systemu, jeśli nie są objęte żadnym programem emerytalnym.

Więcej: gov.ie