POLONIA IRLANDIA

Agencja Turystyki opublikowała nowe wytyczne dotyczące funkcjonowania pubów w Irlandii.

Puby w Irlandii pozostają zamknięte od marca. Wiadomo już, że od 29/06/2020 otwarte będą te puby, które w swoich usługach posiadają serwowanie posiłków (w cenie co najmniej €9). Pozostałe puby będą mogły zostać otwarte dopiero od 20/07/2020.

Agencja Turystyki Fáilte Ireland opublikowała we wtorek 17/06/2020 wytyczne, zgodnie z którymi funkcjonować mają puby po 29 czerwca.

Obecnie w Irlandii bezpieczny dystans społeczny to odległość 2-metrowa. W pubach ten dystans w niektórych przypadkach będzie mógł zostać skrócony do 1 metra – jeśli zachowanie 2-metrowej odległości nie jest możliwe. Spełnione przy tym jednak muszą być inne wymogi ograniczające ryzyko wybuchu ogniska Covid-19.

Klienci nie będący z tego samego gospodarstwa domowego powinni znajdować się w 2-metrowej odległości od innych osób. W tym celu właściciele pubów zobligowani będą do odpowiedniego rozmieszenia stołów i siedzeń oraz do oznakowania podłóg.

Przed wejściem znajdować się będzie pracownik, który odpowiedzialny będzie za kontrolę utrzymywania dystansu wśród klientów.

Klienci powinni siedzieć przy stołach, chyba że korzystają z toalety, płacą i wychodzą z lokalu. Dozwolony czas przebywania klienta w pubie to 105 minut. Po wizycie klienta w ciągu 15 minut przeprowadzona będzie dezynfekcja.

W przypadku większych grup klientów wymagane będzie podanie danych kontaktowych jednej osoby. Dane będą przechowywane przez miesiąc. Celem jest możliwość szybkiego kontaktu z członkami danej grupy, jeśli wykryty zostanie przypadek Covid-19.

Więcej informacji: Guidelines for re-opening Pubs