Agencja Ochrony Środowiska w Irlandii ostrzega przed wpływem rakotwórczego gazu na zdrowie mieszkańców.

Agencja Ochrony Środowiska (EPA) ostrzega, że liczba domów w Irlandii zagrożonych radonem, rakotwórczym gazem, jest znacznie wyższa niż wcześniej sądzono.

Rakotwórczy gaz w Irlandii – radon

Radon jest naturalnie występującym gazem radioaktywnym. Jest uwalniany przez rozpad uranu w skałach i glebie. Jest bezbarwny, bezwonny i nie ma smaku.

Gaz wytwarza maleńkie radioaktywne cząstki, które wdychane przez długi czas, mogą osadzać się w drogach oddechowych i powodować dawkę promieniowania do płuc.

Długotrwała ekspozycja na radon może zwiększać ryzyko zachorowania na raka płuc. Szacuje się, że każdego roku 350 przypadków tej choroby jest skutkiem ekspozycji na radon.

Radon nie podrażnia płuc, nie powoduje ani nie zwiększa ryzyka astmy, nie jest też związany z innymi powszechnymi chorobami układu oddechowego.

Jednak na największe ryzyko zachorowania na raka płuc przez radon narażone są osoby palące papierosy – jest to ryzyko 25 razy większe niż u osób niepalących wystawionych na ten sam poziom radonu.

Nowe mapy radonowe pokazują, że obecnie zagrożonych jest 170 000 domów, czyli o 45 000 więcej niż w poprzednich szacunkach sprzed 20 lat.

Zagrożenie dla zdrowia mieszkańców

Agencja Ochrony Środowiska, we współpracy z Trinity College, Irlandzkim Towarzystwem Geologicznym i ESRI, opublikowała zaktualizowaną mapę ryzyka radonu dla całego kraju.

Mapa pokazuje, że w szczególności zagrożone są Munster i Connaught, z wysokim poziomem radonu prawdopodobnie w jednym na pięć domów w wielu z tych regionów.

EPA wzywa mieszkańców do sprawdzania swoich domów pod kątem ekspozycji na radon, mówiąc, że jest to jedyny sposób ochrony rodzin przed tym rakotwórczym gazem.

Przeprowadzenie testu jest proste i niedrogie, a w razie potrzeby zmniejszenie wysokiego poziomu radonu nie jest skomplikowane – twierdzi EPA.

Więcej: EPA.ie