Reforma służby zdrowia w Irlandii - To ma być przełom w leczeniu

Plan wdrożenia zmian w HSE został zatwierdzony przez Radę Ministrów w Irlandii.

Minister Zdrowia, Stephen Donnelly, ogłosił zgodę Rady Ministrów na wprowadzenie reformy służby zdrowia w Irlandii.

HSE – służba zdrowia w Irlandii

Jedną ze zmian będzie realizacja projektu Health Regions Implementation Plan, który ma na celu ułatwienie kompleksowej, zintegrowanej, lokalnej opieki zdrowotnej i społecznej poprzez dostosowanie usług doraźnych i środowiskowych.

W tej chwili HSE zapewnia opiekę za pośrednictwem 9 lokalnych organizacji opieki zdrowotnej, 6 grup szpitalnych oraz Children’s Health Ireland.

Regiony Zdrowia umożliwią dostosowanie usług, w których:

  • pacjenci i personel czują się bezpieczni, wspierani i dobrze poinformowani na każdym etapie opieki
  • opieka jest świadczona jak najbliżej domu
  • usługi opieki zdrowotnej i społecznej są planowane i finansowane wokół potrzeb ludności

Koordynacja i świadczenie usług opieki zdrowotnej i społecznej na poziomie regionalnym ma na celu ułatwienie bardziej zintegrowanej opieki nad pacjentami i osobami korzystającymi z usług medycznych w całym kraju.

Ma również na celu umożliwienie spójnego, opartego na populacji podejścia do planowania i świadczenia usług, w którym opieka jest planowana i finansowana zgodnie z potrzebami ludzi na poziomie regionalnym i lokalnym.

Reforma służby zdrowia w Irlandii

Regiony Zdrowia (Health Regions) rozpoczną działalność od lutego 2024 r., a dalsze reformy i decentralizacja władzy HSE będą odbywać się etapami przez 2024 i 2025 rok.

Wdrożenie Regionów Zdrowia HSE obejmuje wewnętrzną reorganizację HSE na sześć regionów operacyjnych.

Źródło: HSE.ie

Każdy Region Zdrowia będzie odpowiedzialny za planowanie i skoordynowane świadczenie połączonych usług opieki zdrowotnej i społecznej w obrębie swoich określonych obszarów geograficznych w ramach zintegrowanej struktury.

Przejście do sześciu regionów zdrowia HSE jest uważane za kluczowy czynnik umożliwiający szersze wprowadzenie powszechnej opieki zdrowotnej i Sláintecare.

Więcej: hse.ie