POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Jest to największa kara, jaką kiedykolwiek wymierzyła Irlandzka Komisja Ochrony Danych (DPC).

WhatsApp Ireland został ukarany grzywną w wysokości 225 mln euro za naruszenie europejskich przepisów o ochronie danych. Jest to największa kara, jaką kiedykolwiek wymierzyła Irlandzka Komisja Ochrony Danych (DPC).

Kara grzywny

Kara dotyczy naruszenia czterech różnych artykułów europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Komisarz Ochrony Danych rozpoczął dochodzenie trzy lata temu po wejściu w życie przepisów RODO. Dochodzenie obejmowało przejrzystość informacji przekazywanych użytkownikom o tym, w jaki sposób ich dane były udostępniane między WhatsApp a innymi firmami należącymi do Facebooka.

W 2020 roku DPC przedłożył projekt decyzji innym organom ochrony danych w całej Europie. Ośmiu z nich sprzeciwiło się wnioskom i proponowanej karze w wysokości 50 mln euro. Sprawa została następnie przesłana do Europejskiej Rady Ochrony Danych (EDPB) w celu rozstrzygnięcia sporu.

WhatsApp

Rada poleciła podwyższenie kary i w rezultacie DPC nałożył karę w wysokości 225 milionów euro. Przyznano również „naganę” i nakazano WhatsApp dostosowanie przetwarzania danych poprzez podjęcie szeregu różnych działań.

W swoim oświadczeniu przedstawiciele WhatsApp powiedzieli, że nie zgadzają się z decyzją i określili kary jako „całkowicie nieproporcjonalne”. Powiedzieli też, że odwołają się od tej decyzji.