Rekordowa liczba bezdomnych w Irlandii – apel o pilne działania2

W Irlandii odnotowano rekordową liczbę osób korzystających z awaryjnego zakwaterowania, w tym z największą liczbą dzieci w historii.

Najnowsze dane ujawniają alarmujący wzrost liczby osób bezdomnych w Irlandii, zwracając uwagę na rosnący problem społeczny i potrzebę pilnych działań rządowych.

Bezdomność w Irlandii

W lutym osiągnięto rekordową liczbę 13 841 osób przebywających w awaryjnym zakwaterowaniu, wśród których 4 170 to dzieci, co jest najwyższą zanotowaną liczbą w historii.

Problem dotyka szczególnie rodziny (1 994 dotkniętych kryzysem bezdomności), co skłoniło organizacje charytatywne do wezwania rządu do priorytetowego traktowania budownictwa społecznego.

Sytuacja ta prowokuje gorące dyskusje polityczne, z apelami Sinn Féin o pilne wybory parlamentarne i zmianę planów mieszkaniowych.

Zanotowany wzrost liczby bezdomnych osób o 18% w porównaniu z poprzednim rokiem, w tym 24% wzrost wśród dzieci, podkreśla nasilający się kryzys.

Mieszkania i domy w Irlandii

Rząd, z Darragh O’Brienem na czele jako Ministrem ds. Mieszkalnictwa, podkreśla złożoność przyczyn bezdomności i wskazuje na zwiększenie podaży mieszkań jako kluczowe długoterminowe rozwiązanie.

Mimo że osoby bezdomne spędzają teraz mniej czasu w zakwaterowaniu awaryjnym, nadal istnieje pilna potrzeba działań.

Organizacje takie jak Focus Ireland i Dublin Simon Community opisują sytuację jako „przygnębiającą” i „szokującą”, podkreślając niewystarczające wsparcie dla osób w kryzysie.

Wskazują przy tym na konieczność budowy większej liczby mieszkań socjalnych i przystępnych cenowo oraz zwiększenia wsparcia dla osób zagrożonych bezdomnością.

Rzecznik Sinn Féin ds. Mieszkalnictwa, Eoin Ó Broin, krytykuje rząd za niewystarczające cele i realizację w zakresie budownictwa socjalnego, co przyczynia się do pogłębiania kryzysu. Apeluje o pilne wybory i zmianę polityki mieszkaniowej.