Rekordowe braki w lekach dla pacjentów w Irlandii

Ostrzega się, że sytuacja w Irlandii ulegnie dalszemu pogorszeniu.

Według najnowszego indeksu niedoborów leków liczba leków, których brakuje dla pacjentów w Irlandii, osiągnęła rekordowy poziom 307.

Brak leków w Irlandii

Indeks jest kompilowany przez Azure Pharmaceuticals przy użyciu publicznie dostępnych danych z Health Products Regulatory Authority (HPRA).

Z tego najnowszego indeksu wynika, że w ciągu ostatniego roku liczba leków na liście braków lub niedoborów wzrosła o 81%. Tylko od stycznia br. do listy dołączono aż 95 leków.

Zgłoszono bardzo poważne niedobory niskich dawek aspiryny, leków na cholesterol, nadciśnienie oraz roztworów do nebulizacji dla pacjentów z astmą i POChP.

Apteki w Irlandii

Przedstawiciele Związku Irlandzkich Farmaceutów apelowały o dostosowanie podejścia władz do kryzysu dostaw, które objęły 60% społeczeństwa.

Wielokrotnie proponowano, by farmaceuci mogli uzyskać uprawnienia do sprzedawania alternatywnych lekarstw bez konieczności kontaktowania się z lekarzami GP.

Do tej pory nie wypracowano jednak skutecznych rozwiązań. Na tej podstawie farmaceuci twierdzą, że sytuacja braków w zapasach lekarstw ulegnie dalszemu pogorszeniu.