Nadzwyczajne uprawnienia zostały wprowadzone w Irlandii w ramach odpowiedzi rządu na pandemię Covid-19.

We wtorek 18 maja członkowie Rady Ministrów zgodzili się na przedłużenie nadzwyczajnych uprawnień dla An Garda Siochana oraz innych agencji państwowych. Obecne przepisy obowiązują do 9 czerwca.

Restrykcje w Irlandii

Nadzwyczajne uprawnienia zostają przedłużone do 9 listopada br. Nie oznacza to, że rząd zrezygnuje z dalszego znoszenia restrykcji. Jest to „środek ostrożności” na wypadek, gdyby konieczne było przywrócenie niektórych ograniczeń.

Zgodnie z warunkami tego ustawodawstwa, państwo może zatrzymywać ludzi, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się Covid-19, ograniczyć podróżowanie, zakazać zgromadzeń, wymagać pozostania w domach oraz zasłaniania ust i nosa.

Ministrowie zgodzili się również przedłużyć uprawnienia dla funkcjonariuszy Gardy do przeprowadzania inspekcji lokali, takich jak puby, i tymczasowego zamykania ich w przypadku odmowy przestrzegania obostrzeń.

Uprawnienia dla Gardy w Irlandii

Przedłużono też uprawnienia pozwalające funkcjonariuszom Gardy na tworzenie punktów kontrolnych lub aresztowanie osób, które nie przestrzegają wytycznych Covid-19. W mocy utrzymane zostają także przepisy dotyczące obowiązkowej kwarantanny hotelowej dla podróżujących do Irlandii.

Nadzwyczajne uprawnienia zostały wprowadzone na mocy Ustawy o Ochronie Zdrowia z 2020 roku, w ramach odpowiedzi rządu Irlandii na pandemię Covid-19. Rząd oświadcza, że ​​środki nadzwyczajne będą podlegać ciągłemu przeglądowi i zostaną uchylone, jeśli pozwolą na to okoliczności.