Polonia Irlandia

Obecnie w Irlandii obowiązuje opłata za telewizję – TV licence fee i rząd wycofuje się ze zmian od 2015 roku.

Opłata TV licence fee jest pobierana od każdego gospodarstwa domowego, w którym znajduje się odbiornik telewizyjny. Kwota jest stała i wynosi 160 euro na rok. W ostatnich latach politycy dyskutowali nad wprowadzeniem nowej opłaty od 2015 roku – Broadcasting Charge.

Opłatę Broadcasting Charge mieliśmy płacić niezależnie od tego czy posiadamy w domu telewizor. Najczęściej powtarzanym argumentem przez polityków za zmianą opłaty był rozwój technologi i możliwość odbioru TV na innych urządzeniach takich jak komputery i telefony komórkowe.

Z ostatnich informacji wynika, że rząd, który jest pod presją społeczeństwa po wprowadzeniu opłat za wodę podjął decyzje o rezygnacji ze zmiany TV licence fee na Broadcasting Charge.