Robert Rodziewicz - Zawiadomienie w sprawie zniesławienia mojej osoby

12/06/2019 roku rozpocząłem oficjalnie sprawę o zniesławienie mojej osoby tj. Roberta Rodziewicza przez publikacje na Facebook i wiadomościach e-mail.

Robert Rodziewicz – Oświadczenie w sprawie zniesławienia

Informuję, że dnia 12/06/2019 po pojawianiu się publikacji na portalu społecznościowym Facebook, które naruszają moje dobre imię i mają charakter zniesławienia, złożyłem oficjalne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Po przedstawieniu wszystkich dowodów, zostało przyjęte zawiadomienie wraz z całą dokumentacją i rozpoczęło się oficjalne postępowanie w tej sprawie.

W sprawie przyjęto zniesławienie uczynione publicznie poprzez środki masowego przekazu tj. internet. Za publiczne zniesławienie grozi pełna odpowiedzialność – sprawca czynu odpowiada niezależnie od tego, czy głoszony przez niego zarzut był prawdziwy, czy nie.

Sprawa trafi do sądu z powództwa prywatnego na wniosek organu ścigania

Obecnie organy ścigania będą prowadzić wszystkie czynności tj. ustalenie danych osobowych osoby / osób publikujących i rozpowszechniających zniesławiające treści oraz gromadzenie wszystkich dowodów w sprawie. Po zakończonych czynnościach sprawa zostanie skierowana do sądu przez prowadzący organ ścigania.

Pozew może zostać rozszerzony o osoby rozpowszechniające treści mające charakter zniesławienie mojej osoby tj. Roberta Rodziewicza.