POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Oburzeni rodzice w Irlandii skarżą się na nieodpowiednią komunikację ze strony dyrektorów szkół.

Zestresowani i oburzeni rodzice w Irlandii skrytykowali sposób komunikowania ze strony przedstawicieli szkół swoich dzieci. O sprawie pisze portal TheJournal.ie

Liczba nieobecności w szkole

Z opublikowanych informacji wynika, że rośnie liczba zgłoszeń przypadków uczniów, którzy opuścili ponad 20 dni zajęć lekcyjnych.

Rodzice uczniów w Irlandii otrzymują powiadomienia, że zostali z tego powodu zgłoszeni do agencji ds. dzieci i młodzieży TUSLA.

Inni rodzice natomiast otrzymali ostrzeżenia od przedstawicieli szkół, że uczniowie opuścili już znaczną liczbę zajęć, a po przekroczeniu 20 dni lekcyjnych placówka ma obowiązek zgłosić taką sprawę.

Szkoła w Irlandii

Szkoły są prawnie zobowiązane do składania dwa razy w roku sprawozdania do TUSLA, z listą uczniów, którzy mieli 20 lub więcej dni nieobecności w roku szkolnym. Dotyczy to dzieci w wieku od 6 do 16 lat.

Szkoły informują rodziców, że ich dziecko zostało uwzględnione w raporcie, czasami za pomocą listu lub automatycznej wiadomości za pośrednictwem aplikacji, z której korzysta szkoła.

Rodzice są oburzeni i domagają się lepszej komunikacji ze strony dyrektorów szkół – w większości zgłoszonych przypadków powodem nadmiernej absencji uczniów były przepisy nakazujące samoizolację lub kwarantannę.

Agencja TUSLA

Departament Edukacji i TUSLA twierdzą, że członkowie Education Support Service (TESS) są „bardzo świadomi”, że niektórzy uczniowie są nieobecni z uzasadnionych powodów zdrowotnych związanych z ochroną zdrowia.

Zapewniają, że TESS podejmie odpowiednie działania w tej kwestii. Jednak takiej informacji brakuje w powiadomieniach dla rodziców, szczególnie tych, które są automatycznie generowane przez aplikacje administracyjne szkół. Rodzice boją się problemów i domagają się, by komunikacja została usprawniona.

Tymczasem przedstawiciele TUSLA uspakajają, że w raportach zamieszczone zostają szczegółowe informacje o tym, czy nieobecności dziecka zostały wyjaśnione lub niewyjaśnione, a wszystkie nieobecności związane z zakażeniem, bądź z powodu zasad bliskiego kontaktu, należy oznaczyć jako „wyjaśnione”.

Raporty takie nie są powodem do dalszej interwencji ze strony TUSLA, o ile nie ma dodatkowych zgłoszeń ze strony innych organów urzędniczych w sprawie opuszczania zajęć lekcyjnych przez danego ucznia.