Według najnowszych danych wzrasta liczba konfliktów między landlordami a najemcami w Irlandii.

Z danych Residential Tenancies Board (RTB) wynika, że prawie połowa wypowiedzianych kontraktów jest nieważna.

Rośnie liczba konfliktów pomiędzy właścicielami a najemcami, w efekcie czego skargi wnoszone są właśnie do RTB. W 2018 roku było 6.398 takich skarg, co oznacza 10% wzrost w stosunku do 2017 roku. Od 2015 roku to wzrost o 47%.

Jeśli chodzi o właścicieli domów i apartamentów, to skargi najczęściej dotyczą ważności wypowiedzenia umowy najmu oraz zatrzymania kaucji (deposit). Natomiast skargi na najemców dotyczą przede wszystkim zaległości w opłatach czynszu oraz zniszczeń.

W jednym przypadku na korzyść landlorda zatwierdzono opłatę w wysokości €11.000 za szkody dokonane w wynajmowanym domu. Najemca rozłączył i zniszczył instalację hydrauliczną, co w efekcie spowodowało zalanie łazienki i kuchni.

W przypadku właścicieli nieruchomości aż 42% wypowiedzianych umów najmu było nieważnych. W jednym przypadku landlord oznajmił najemcom, że zamierza sprzedać nieruchomość, chyba że lokatorzy zgodzą się na podwyżkę czynszu z €1.200 na €1.500 miesięcznie.

Dość często spotykanym zjawiskiem jest zatrzymywanie kaucji przez landlordów. Dzięki pomocy RTB w ponad 80% takich przypadków udało się odzyskać całość lub część depozytów.