POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Trwają prace nad zmianą prawa w Irlandii, które zmusi firmy do ujawniania różnic w wynagrodzeniach pracowników.

W związku z prowadzonymi pracami nad zmianą prawa w Irlandii dotyczącymi Gender Pay Gap Information, firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników będą zobowiązane do ujawniania różnicy w wysokości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn.

Irish Human Rights and Equality Commission (Gender Pay Gap Information) Bill

W Irlandii od 1974 roku obowiązują przepisy – Irlandzka Ustawa o Prawach Człowieka i Równouprawnienia (informacja na temat różnic w wynagrodzeniu dla kobiet i mężczyzn). Miały one za zadanie wyrównać wynagrodzenie dla kobiet i mężczyzn.

Publikacja różnic w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn w Irlandii

Działające przepisy nie zlikwidowały różnic w wynagrodzeniach pomiędzy kobietami i mężczyznami pracującymi w Irlandii. W związku z tym trwają obecnie prace w irlandzkim Senad, które nakażą pracodawcom zatrudniającym powyżej 250 pracowników publikację danych o wynagrodzeniach. Nowe prawo ma zostać przegłosowane jeszcze przed letnią przerwą.