Ruszyły wypłaty dodatku socjalnego dla rodzin w Irlandii - kto i ile otrzyma?

Świadczenie będzie wypłacane w tygodniu rozpoczynającym się od 8 lipca 2019 roku – dodatek z Social Welfare dla rodzin o niskich dochodach w Irlandii.

Rząd w Irlandii w tym roku przeznaczył €56.3 miliona na wypłatę dodatku socjalnego dla rodzin o niskich dochodach. Spodziewanych jest prawie 150.000 płatności.

Program Back to School Clothing and Footwear Allowance już ruszył w Irlandii. Wnioski przyjmowane będą do 30 września 2019 roku. Świadczenie będzie wypłacane w tygodniu rozpoczynającym się od 8 lipca 2019 roku.

W tym roku dla dziecka w wieku od 4 do 11 lat dodatek wyniesie €150, a dla dziecka w wieku od 12 lat wyniesie €275. Podwyżka w kwocie €25 zapowiadana była już podczas czytania Budżetu 2019:

BUDŻET 2019 – Zasiłki, przywileje, podatki, opłaty w Irlandii

Aby się zakwalifikować, osoba ubiegająca się o dodatek musi otrzymywać określone świadczenia socjalne lub brać udział w szkoleniach, zatrudnieniu lub programach kształcenia dorosłych, z całkowitym dochodem gospodarstwa domowego poniżej określonego progu.

Rodzice, którzy wcześniej nie otrzymywali płatności, a uważają, że teraz mogą się kwalifikować, są zachęcani do sprawdzenia tego w lokalnym Wydziale Opieki Społecznej.

Więcej informacji na temat dodatku można uzyskać na stronie welfare.ie