Rząd Irlandii wprowadza reformy w systemie opieki społecznej

Irlandia wprowadza nowe zasiłki dla bezrobotnych związane z wynagrodzeniem i podwyższa świadczenia w ramach reformy socjalnej.

Irlandia zmienia oblicze swojego systemu opieki społecznej, wprowadzając nowe zasiłki dla bezrobotnych związane z wynagrodzeniem i podwyższając świadczenia w ramach reformy socjalnej.

Zasiłek dla bezrobotnych w Irlandii

Rząd Irlandii podjął istotne kroki w kierunku modernizacji systemu opieki społecznej, zatwierdzając dwa kluczowe projekty, które mają na celu zwiększenie wsparcia dla osób bezrobotnych i utrzymanie wieku emerytalnego na stabilnym poziomie.

Minister Ochrony Socjalnej, Heather Humphreys, otrzymała zgodę Rady Ministrów na opracowanie projektu ustawy w tym zakresie.

W ramach reformy socjalnej wprowadzony będzie nowy zasiłek dla bezrobotnych związany z wynagrodzeniem (Pay-Related Jobseeker’s Benefit) oraz podwyższenie obecnych świadczeń dla bezrobotnych.

Zasiłek związany z wynagrodzeniem ma na celu dostosowanie świadczeń dla osób, które straciły zatrudnienie, do ich poprzednich zarobków.

System ten przewiduje trzy stawki wypłat:

  • Stawka wynosząca maksymalnie 450 euro lub 60% poprzedniego dochodu dla osób, które opłacały składki PRSI przez co najmniej pięć lat. Stawka 450 euro będzie wypłacana przez pierwsze trzy miesiące;
  • Druga stawka w wysokości maksymalnie 375 euro lub 55% poprzedniego dochodu. Będzie ona wypłacana przez kolejne trzy miesiące;
  • Trzecia stawka w wysokości maksymalnie 300 euro lub 50% poprzedniego dochodu. Będzie ona wypłacana przez ostatnie trzy miesiące;

Maksymalne wypłaty wyniosą 450 euro tygodniowo, co stanowi znaczące zwiększenie w porównaniu z obecną stawką 232 euro.

Ochrona socjalna w Irlandii

Aby umożliwić te zmiany oraz utrzymanie wieku emerytalnego na poziomie 66 lat, zaplanowano stopniowy wzrost wszystkich klas składek PRSI (pracodawcy, pracownik i samozatrudnieni).

Wzrosty te będą miały miejsce począwszy od października 2024 roku i będą stopniowo rosły do 0,2% w październiku 2028 roku.

Minister Humphreys podkreśliła, że te reformy są odpowiedzią na potrzeby osób, które przez lata pracowały i przyczyniały się do systemu, a teraz znajdują się w trudnej sytuacji bezrobocia.

Zmiany te mają na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa finansowego i złagodzenie wpływu utraty pracy na dochody.

Rząd rozpoczął już proces wstępnej kontroli legislacyjnej projektu. Ministerstwo będzie pracować nad niezbędnymi rozwiązaniami administracyjnymi i technicznymi w nadchodzących miesiącach.

Więcej: gov.ie