Rząd rozważa wprowadzenie nowych świadczeń socjalnych w Irlandii

Minister nie wyklucza wprowadzenia kolejnych zmian w systemie opieki społecznej w Irlandii.

Przedstawiciel rządu ujawnił perspektywę wprowadzenia kolejnych zmian w systemie opieki społecznej w Irlandii.

Opieka społeczna w Irlandii

W obliczu zbliżających się zmian w konstytucji, Minister ds. Równości, Roderic O’Gorman, podkreśla swoją otwartość na dyskusję o nowych formach wsparcia dla rodziców niepracujących zawodowo i pozostających w domu.

Zmiany te mają na celu uwzględnienie opieki jako fundamentalnej wartości oraz rozszerzenie rozumienia rodziny w prawie.

W świetle udanego referendum dotyczącego zmiany odniesień do opieki w konstytucji, Minister O’Gorman wyraża gotowość do rozważenia tych nowych świadczeń socjalnych:

Z pewnością rozważę z otwartym umysłem wszelkie wsparcie, jakie możemy zaoferować rodzicom w domu.

Minister powiedział, że będzie „otwarty” w kwestii utworzenia specjalnego świadczenia z opieki społecznej dla rodziców pozostających w domu po udanym referendum w sprawie zmiany konstytucyjnego odniesienia do „opieki domowej”.

Referendum w Irlandii

8 marca br. odbędą się dwa kluczowe referenda: pierwsze dotyczące usunięcia przestarzałego zapisu o „miejscu kobiety w domu”, a drugie mające na celu rozszerzenie konstytucyjnej definicji rodziny.

Obie te zmiany mają ogromne znaczenie dla przyszłości opieki i wsparcia socjalnego w kraju.

Kontrowersje wokół zmian budzą obawy, czy nowe zapisy będą miały realny wpływ na wsparcie socjalno-ekonomiczne dla opiekunów.

Minister O’Gorman zaznacza, że choć konstytucja nie jest miejscem na szczegółowe wyliczanie świadczeń, to jednak jej zmiana w kierunku uznania opieki może mieć istotny wpływ na przyszłe decyzje budżetowe i priorytety rządowe.

Jego zdaniem głosowanie „za” będzie jasnym sygnałem od społeczeństwa, że opieka musi być priorytetem.

W ramach przygotowań do referendów, Państwowa Komisja Wyborcza uruchomiła niezależną kampanię informacyjną, mającą na celu objaśnienie głosowania.

Broszura, która zostanie dostarczona do milionów domów w Irlandii, wyjaśni skutki prawne zarówno głosowania „za”, jak i „przeciw”.