POLONIA IRLANDIA

Oficjalna korekta zaleceń została przesłana już do wszystkich szkół podstawowych w Irlandii.

Ministerstwo Edukacji zrewidowało kontrowersyjne wytyczne, które zostały wydane pracownikom szkół podstawowych w Irlandii.

Nowe zalecenia w Irlandii

Taoiseach Michel Martin poinformował 1 grudnia o nowych zaleceniach i ograniczeniach w Irlandii:

Więcej: Nowe ograniczenia i zalecenia w Irlandii wchodzą w życie

Rząd zalecił, aby uczniowie starszych klas szkół podstawowych zasłaniali usta i nos w szkole. Jednak w notatce wysłanej do dyrektorów szkół napisano nie o zaleceniu, lecz o takim wymogu, na co zwrócono uwagę już następnego dnia.

Inny punkt tej notatki wzbudził jeszcze większe emocje. Zgodnie z rekomendacją, dzieci, które odmawiają zasłaniania ust i nosa w szkole z powodów niemedycznych, mogły się spotkać z odmową wstępu na teren placówki.

Dyrektorzy szkół poinformowali, że nie ma podstaw prawnych, które pozwalają odmówić uczniom wstępu do szkół z powodu nieprzestrzegania zalecenia zasłaniania ust i nosa. W związku z tym wielu z nich odmówiło wdrożenia rządowych zaleceń. Dyrektorzy postrzegali te zalecenia jako podżegające do konfliktów z opiekunami uczniów.

Nowe wytyczne

W poniedziałek 6 grudnia do szkół wysłano poprawioną notatkę do dyrektorów szkół podstawowych. Nie zamieniono wytycznych dotyczących zasłaniania ust i nosa przez dzieci od 9 roku życia. Wykreślono jednak zapis o wykluczeniu dziecka z zajęć za brak maseczki ochronnej z powodów niemedycznych.

W notatce stwierdzono za to, że „„szkoły będą pragmatycznie i wrażliwie współpracować z rodzicami”, a jeśli takie zaangażowanie zawiedzie, Ministerstwo Edukacji zapewni dalsze wsparcie.

Przedstawiciele ministerstwa apelują do opiekunów o współpracę ze szkołami „w duchu partnerstwa” w celu zapewnienia bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej.