POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Ministerstwo Edukacji zabrało głos po licznych zapytaniach od rodziców uczniów w Irlandii.

Rzecznik Ministerstwa Edukacji zabrał głos w sprawie ewentualnego przedłużenia ferii świątecznych dla uczniów w Irlandii.

Powrót uczniów do szkół

Od kilku dni w przestrzeni publicznej pojawiają się wątpliwości dotyczące powrotu uczniów do szkół w styczniu, zgodnie z planem. Wielu rodziców obawia się także ponownego wprowadzenia nauki w trybie zdalnym.

Obawy te mają swoje źródło w raportach dotyczących nowych zakażeń w Irlandii, w tym wsród dzieci i młodzieży. Według danych z HPSC w grupie wiekowej od 5 do 12 lat odnotowano wzrost zachorowalności na poziomie 21,1%.

Otwarcie szkół

Dyrektor Parentline poinformowała Irish Independent, że infolinia została „zalana” telefonami od zniepokojonych rodziców uczniów:

Nadrzędną troską i priorytetem rodziców jest utrzymanie otwartych szkół i zapewnienie ich ponownego otwarcia po Bożym Narodzeniu.
Rodzice pamiętają, że w zeszłym roku było wiele obietnic, że szkoły zostaną ponownie otwarte bez względu na wszystko.
Ale nagle, po skoku w Boże Narodzenie, sytuacja została odwrócona.

Decyzja rządu

Departament Edukacji twierdzi, że nie ma planów przedłużenia świąt Bożego Narodzenia, a szkoły zostaną ponownie otwarte zgodnie z planem w styczniu, pomimo wskaźników infekcji wśród dzieci.

Rzecznik Departamentu Edukacji powiedział: „Harmonogram okresów ferii szkolnych w latach szkolnych jest uzgadniany pomiędzy władzami zarządzającymi szkołami, związkami nauczycielskimi i Ministerstwem w celu ujednolicenia przerw świątecznych, wielkanocnych i śródsemestralnych.

Ministerstwo twierdzi, że „nie ma planów zmiany przerwy szkolnej w Boże Narodzenie”. Rząd chce „zapewnić społeczności szkolnej pewność co do terminów wakacji szkolnych”.