POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Niektóre osoby na zasiłku w Irlandii pozostają bez pracy przez wiele lat.

Ministerstwo ds. Ochrony Socjalnej ujawniło informacje na temat osób długotrwałe bezrobotnych w Irlandii. O sprawie pisze Newstalk.ie

Jobseeker’s Allowance w Irlandii

Z podanych informacji wynika, że 15 255 beneficjentów Jobseeker’s Allowance pozostaje bez pracy nieprzerwanie od ponad dziecięciu lat. Najwięcej osób długotrwale bezrobotnych mieszka w Dublinie, lecz duża liczba takich osób jest także w hrabstwach: Cork, Donegal, Galway, Louth i Wexford.

Bríd O’Brien z Irlandzkiej Narodowej Organizacji Bezrobotnych (INOU) powiedziała, że istnieje wiele powodów, dla których dana osoba może pozostawać bez pracy przez długi czas.

Wśród najważniejszych znajdują się:

  • dyskryminacja ze względu na pochodzenie etniczne
  • dyskryminacja ze względu na miejsce zamieszkania
  • brak aktualnych informacji o rynku pracy

Bezrobocie w Irlandii

Znalezienie pracy staje się tym trudniejsze, im dłużej dana osoba pozostaje bezrobotna. Nie bez znaczenia jest także wiek osoby bezrobotnej.

Osoby starsze często nie mogą znaleźć motywacji do szukania pracy, tym bardziej, że rynek raczej sprzyja osobom młodym.

Szefowa INOU głośno mówi o pomocy, jakiej potrzebują osoby długotrwale bezrobotne. Takim wsparciem może być udzielanie im wskazówek i porad, a także umożliwienie przekwalifikowania się.