Samochody elektryczne w Irlandii - zaskakujące dane

Dane dotyczące przyszłości rynku pojazdów elektrycznych (EV) w Irlandii zaskakują.

W pierwszym kwartale 2024 roku zaobserwowano zaskakujący spadek liczby nowo zarejestrowanych samochodów elektrycznych w Irlandii, co eksperci określają jako „alarmujące”.

Samochody elektryczne w Irlandii

Dane Centralnego Urzędu Statystycznego (CSO) i Irlandzkiego Stowarzyszenia Przemysłu Motoryzacyjnego (SIMI) wskazują, że spada sprzedaż samochodów elektrycznych w Irlandii.

Liczba nowo zarejestrowanych prywatnych samochodów elektrycznych w Irlandii w pierwszym kwartale 2024 roku spadła o 9,8%.

W ubiegłym roku, w okresie od stycznia do marca, zarejestrowano 7 513 pojazdów elektrycznych, a w tym roku liczba ta spadła do 6 780.

Równocześnie znacząco wzrosła rejestracja pojazdów hybrydowych – aż o 35% w porównaniu z tym samym okresem w 2023 roku.

Conor Faughnan, ekspert ds. transportu, podkreśla, że spadek ten jest zaskakujący, zwłaszcza że sprzedaż ogólna samochodów wzrosła.

Infrastruktura ładowania

Jednym z głównych problemów, na który wskazują eksperci, jest niewystarczająca infrastruktura ładowania.

Chociaż sytuacja dla użytkowników EV w Irlandii uległa poprawie w porównaniu do poprzednich lat, nadal istnieją znaczące braki.

Conor Faughnan zaznacza, że choć sieć ładowania na głównych autostradach, takich jak M6 czy M7, jest dość dobra, to wciąż występują „pustynie” ładowania, które utrudniają użytkowanie EV.

Przyszłość rynku EV w Irlandii

Pomimo przeszkód, rynek pojazdów elektrycznych w Irlandii nadal rozwija się, choć nie tak szybko, jak przewidywano.

Conor Faughnan podkreśla również problem związany z rzeczywistym zasięgiem pojazdów elektrycznych, który często różni się od deklarowanego przez producentów.

Dodaje, że rezygnacja z niektórych korzyści, jak obniżone opłaty za przejazd dla EV, również nie pomaga w osiągnięciu rządowych celów dotyczących liczby pojazdów elektrycznych do 2030 roku.