Sektor budowlany w Irlandii - potrzeba tysięcy osób

Irlandzki rząd rozpoczyna nową kampanię reklamową mającą na celu rozwiązanie kryzysu mieszkaniowego.

Rząd Irlandii zapowiedział nową kampanię reklamową, mającą na celu zachęcenie irlandzkich pracowników budowlanych mieszkających za granicą do powrotu do kraju i wsparcia w rozwiązywaniu kryzysu mieszkaniowego.

Praca na budowie w Irlandii

Minister Szkolnictwa Wyższego, Simon Harris, podkreślił, że Irlandia potrzebuje dodatkowych 50 000 pracowników budowlanych w najbliższej dekadzie, aby sprostać rosnącemu popytowi na mieszkania.

Pomimo wyzwań, branża budowlana pokazuje oznaki optymizmu. Tempo inflacji osłabło, co może świadczyć o stabilizacji cen materiałów budowlanych.

Firmy budowlane zatrudniły więcej pracowników w styczniu, spodziewając się poprawy popytu, co było drugim z rzędu miesiącem wzrostu zatrudnienia w sektorze.

Rząd Irlandii, zdając sobie sprawę z tych wyzwań i możliwości, nie rozważa bezpośrednich zachęt finansowych dla powracających pracowników, lecz skupia się na tworzeniu atrakcyjnych warunków pracy i życia w Irlandii.

Kampania ma również na celu promowanie kariery w budownictwie wśród młodych Irlandczyków, z nadzieją na wzmocnienie krajowej siły roboczej w tej kluczowej dla gospodarki branży.

Sektor budowlany w Irlandii

Pod koniec ubiegłego roku firmy budowlane w Irlandii zgłaszały trudności w zatrudnianiu odpowiednio przeszkolonych pracowników, szczególnie wśród małych i średnich przedsiębiorstw.

Raport opublikowany przez Chambers Ireland wskazał, że ponad 95% mikroprzedsiębiorstw w Irlandii doświadcza braków w umiejętnościach wśród pracowników.

Specjaliści rynkowi ostrzegali, że braki w zasobach ludzkich stanowią ryzyko dla wzrostu sektora budowlanego w Irlandii.