Spadek inflacji w Irlandii - Dobre wiadomości dla mieszkańców

Według najnowszych danych poziom inflacji w Irlandii zaczyna spadać.

Według najnowszych danych Centralnego Urzędu Statystycznego (CSO) inflacja w Irlandii zaczyna spadać.

Inflacja w Irlandii

Tempo wzrostu inflacji spada do szacowanego poziomu 7% w marcu. Według CSO, inflacja w Irlandii, mierzona wskaźnikiem Harmonizowanego Indeksu Cen Konsumpcyjnych, szacowana jest na poziomie rocznym, który w marcu wynosi 7%.

Porównując to z poziomem 8,1% w lutym, jest to najwolniejszy roczny wzrost od marca 2022 roku. CSO poinformował też, że  od lutego ceny w Irlandii wzrosły o 0,9%.

Szacuje się, że ceny żywności wzrosły o 1,1% w ciągu ostatniego miesiąca i obecnie kształtują się w tempie 13,5% rocznie. Ceny energii szacuje się, że spadły o 0,9% od lutego i są wyższe o 11,7% w skali roku.

Spadek inflacji w Irlandii

Komunikat CSO zawiera również miarę inflacji, która wyklucza cenę energii, ale uwzględnia inflację żywności. Wynosi ona 6,3% w skali rocznej. Różni się to od „inflacji bazowej”, która wyklucza zarówno energię, jak i żywność.

CSO opublikuje bardziej szczegółowy indeks cen konsumpcyjnych za marzec w przyszłym miesiącu. Minister Finansów, Michael McGrath, powiedział niedawno, że wciąż oczekuje, iż tempo wzrostu inflacji spadnie do średniego poziomu między 4% a 5% w 2023 roku, pomimo zaskakującego wzrostu w lutym. Dodał jednak, że tempo wzrostu inflacji bazowej wciąż stanowi powód do niepokoju.