POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Przepisy dotyczące tymczasowego zakazu eksmisji i wstrzymania podwyżek czynszów w Irlandii weszły w życie.

W związku z kryzysem wywołanym koronawirusem rząd Irlandii zatwierdził plan tymczasowego zakazu eksmisji i wstrzymania podwyżek czynszów. Jest to pomoc dla najemców, którzy mają obecnie problemy z utrzymaniem płynności finansowej.

Przepisy weszły w życie z dniem 27/03/2020 i obowiązywać będą przez trzy miesiące. Jest jednak możliwość, że rząd przedłuży ten okres ochronny dla najemców.

Kluczowe zmiany dla najemców w Irlandii

  • Nie są dozwolone żadne podwyżki czynszu w Irlandii. Wszystkie zawiadomienia o podwyżkach czynszu, które zostały doręczone przed okresem stanu wyjątkowego i które miały rozpocząć się w tym okresie, są wstrzymane, a najemca nie jest zobowiązany do zapłaty podwyższonej kwoty czynszu w okresie stanu wyjątkowego.
  • Dozwolona jest obniżka czynszu, niezależnie od tego, czy zawiadomienie w tej sprawie zostało doręczone przed, czy w trakcie Covid-19.
  • Najemcy nadal muszą płacić czynsz osobie, od której wynajmują dom lub apartament w okresie stanu wyjątkowego. Jeśli nie stać ich na opłacanie czynszu, zaleca się pilny kontakt z Wydziałem Zatrudnienia i Ochrony Socjalnej.
  • Nie są dozwolone eksmisje najemców, chyba, że wynikają one z ograniczonych i wyjątkowych okoliczności naruszenia obowiązków przez najemców. Warunkiem jest, by zawiadomienie wydane było jeszcze przed okresem stanu wyjątkowego w Irlandii przy zatwierdzeniu przedstawicieli RTB.
  • Podczas trwania stanu wyjątkowego właściciele nieruchomości nie mogą doręczać wypowiedzenia najmu. Wszystkie wypowiedzenia, które zostały doręczone przed stanem wyjątkowym i mieszczą się w tym okresie, zostają wstrzymane, a najemca nie może zostać zmuszony do opuszczenia wynajmowanego lokalu w tym czasie.
  • Przeprowadzenie nielegalnej eksmisji, która obejmuje zakaz dostępu do nieruchomości lub uczynienie nieruchomości niezdatną do zamieszkania przez rozłączenie usług, może umożliwić najemcy ubieganie się o odszkodowanie w wysokości do €20.000. RTB może zwrócić się do sądów o nakaz przywrócenia najmu dla najemcy.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie RTB.ie