Specjalny dodatek socjalny w Irlandii - jest lawina wniosków

Liczba wniosków o ten dodatek rośnie z miesiąca na miesiąc, jak twierdzi Ministerstwo ds. Opieki Społecznej w Irlandii.

Ponad 17 000 osób w Irlandii ubiegało się w lipcu o specjalny dodatek z pomocy społecznej. Według Ministerstwa ds. Opieki Społecznej liczba wniosków rośnie z miesiąca na miesiąc.

Dodatek socjalny w Irlandii

Na początku czerwca rząd poinformował o możliwości ubiegania się o dodatek Additional Needs Payment (ANP) dla osób pobierających zasiłki, a także osób zatrudnionych, lecz o niskich dochodach.

Dodatek może być wypłacony między innymi w przypadku:

  • wzrostu kosztów paliwa i energii elektrycznej
  • niezbędnej naprawy mienia, w tym pojazdów mechanicznych oraz wymiany sprzętu AGD i mebli
  • pomocy przy kaucjach za wynajem domu lub mieszkania
    kosztów pogrzebu
  • dodatkowych kosztów rozpoczęcia nauki szkolnej przez dzieci
  • powtarzających się kosztów podróży (wizyty w szpitalu lub odwiedziny u krewnych w szpitalu lub więzieniu)
  • potrzeb będących następstwem pożaru, powodzi lub innego zdarzenia nadzwyczajnego

Opieka Społeczna w Irlandii

Nie ma ustalonej stawki Additional Needs Payment. Otrzymana płatność będzie zależeć od indywidualnych tygodniowych dochodów gospodarstwa domowego i rodzaju potrzebnej pomocy.

Wniosek zostanie rozpatrzony przez urzędnika Opieki Społecznej, który przeanalizuje indywidualną sytuację wnioskodawcy przed podjęciem decyzji o wypłacie dodatku.

Według danych z Ministerstwa ds. Opieki Społecznej, w kwietniu wpłynęło zaledwie 6 500 wniosków o dodatek, lecz w maju było ich już 11 700, a w czerwcu prawie 15 000.

Rzecznik ministerstwa potwierdził, że rozpoczęto już kampanię informacyjną mającą na celu dalszą promocję dodatku ANP i dostępu do tej formy pomocy.

Każdy, kto potrzebuje wsparcia, powinien skontaktować się z Departamentem za pośrednictwem lokalnego biura Intreo lub dzwoniąc pod numer 0818 60 70 80.

Więcej: gov.ie