Spowolnienie irlandzkiej gospodarki - podano prognozę

Komisja Europejska zrewidowała prognozę wzrostu dla Irlandii i strefy euro.

Najnowsza prognoza gospodarcza Komisji Europejskiej przynosi znaczące obniżenie oczekiwań wzrostu dla Irlandii oraz wolniejsze tempo rozwoju w całej strefie euro.

Gospodarka Irlandii

Komisja Europejska zaktualizowała swoje oczekiwania co do gospodarki irlandzkiej i strefy euro, wskazując na szereg wyzwań ekonomicznych, które wpłyną na wzrost w nadchodzących latach.

Zgodnie z opublikowaną właśnie Zimową Prognozą Gospodarczą (Winter 2024 Economic Forecast) znacząco zrewidowano prognozę dotyczącą gospodarki irlandzkiej, obniżając oczekiwania wzrostu PKB na 2024 rok z 3% do 1,2%.

Korekta jest rezultatem przede wszystkim kurczenia się irlandzkiego produktu krajowego brutto (PKB) w 2023 roku.

Komisja przewiduje, że w 2025 roku irlandzka aktywność gospodarcza rozszerzy się o 3,2%, co jest nieco poniżej wcześniejszych prognoz.

Strefa euro

Zmiany te mają miejsce w kontekście ogólnie wolniejszego niż przewidywano wzrostu gospodarczego w strefie euro, gdzie wpływ na siłę nabywczą miały rosnące ceny, a wysokie stopy procentowe EBC ograniczały kredytowanie.

Prognozy dla całej strefy euro na 2024 rok zostały zrewidowane do wzrostu o tylko 0,8% z oczekiwanych wcześniej 1,2%, z lekkim wzrostem do 1,5% w 2025 roku.

Inflacja w Irlandii

Ogólna inflacja w Irlandii jest teraz przewidywana na 2,2% w 2024 roku i 1,9% w 2025 roku, co jest niżej niż prognozowano jeszcze jesienią.

Spowolnienie inflacji odzwierciedla ogólniejszy trend w strefie euro, gdzie Komisja oczekuje spadku inflacji do 2,7% w 2024 roku z wcześniej prognozowanych 3,2%.

Daje to pewną nadzieję na stabilizację, choć niepewność geopolityczna pozostaje znaczącym czynnikiem ryzyka, jak wskazują komentatorzy.