Sroga kara dla landlordów w Irlandii - pieniądze dla najemców

W decyzji wydanej przez WRC uwzględniono skargę na dyskryminację najemców przez właścicieli nieruchomości.

Komisja ds. Stosunków w Miejscu Pracy (WRC) rozpatrzyła skargę najemców, którzy oskarżyli swoich landlordów o nękanie i dyskryminację.

Skarga do WRC w Irlandii

Właściciele nieruchomości zostali zobowiązani do zapłacenia odszkodowania za kampanię nękania, która rozpoczęła się po tym, jak para poprosiła o skorzystanie z programu pomocy mieszkaniowej HAP.

Kulminacją konfliktu było wezwanie Gardy, aby „usunąć” grupę „czarno ubranych zamaskowanych mężczyzn” niosących „duże narzędzia”. Rzekomo byli to członkowie rodziny właściciela, którzy przyszli do domu dwa dni po wejściu w życie nakazu eksmisji, wydanego kilka tygodni wcześniej.

Wezwanie Gardy wynikało też z innych incydentów, w tym parkowania przyczepy rolniczej „przy drzwiach wejściowych” oraz umieszczenia worka z piaskiem na podjeździe.

Skarżący twierdzili również, że dwukrotnie zostali odłączeni od dostaw energii elektrycznej.

Odszkodowanie w Irlandii

W wydanej decyzji komisja przyznała rację w sprawie skargi o dyskryminację ze względu na program HAP, którą wnieśli najemcy przeciwko swoim byłym landlordom.

Komisja stwierdziła, że odmowa przyjęcia HAP była początkiem nękania, a nękanie było szczególnie rażące. Właściciele zaprzeczyli tym oskarżeniom.

Komisja przyznała skarżącym 12 000 euro jako odszkodowanie za poniesione straty, co stanowi równowartość około rocznego czynszu za wynajem nieruchomości.