Świadczenia socjalne w Irlandii - czy warto się odwoływać od decyzji?

Biuro Odwołań w Sprawach Pomocy Społecznej w Irlandii odnotowało najwyższą liczbę wniosków od 2014 roku.

Według najnowszego raportu w ubiegłym roku Biuro Odwołań w Sprawach Pomocy Społecznej (SWAO) w Irlandii odnotowało najwyższą liczbę przyjętych wniosków od 2014 roku.

Świadczenia socjalne w Irlandii

Najwięcej wniosków odwołujących się od decyzji dotyczyło świadczeń:

  • Disability Allowance (5 637)
  • Carer’s Allowance (2 824)
  • Jobseeker’s Allowance (2 117)
  • Domiciliary Care Allowance (2 084)
  • Invalidity Pension (1 633)
  • Illness Benefit (1 525)
  • Jobseeker’s Benefit (1 020)

Raport wykazał, że prawie dwie trzecie wszystkich odwołań zostało złożonych przez kobiety, a 37% wniosków pochodziło od mężczyzn.

Biuro wydało decyzję dotyczącą łącznie 24 267 odwołań w ciągu 2022 roku, a średni czas przetwarzania wszystkich wniosków wynosił 14,9 tygodnia.

Social Welfare w Irlandii

Raport z SWAO wykazał, że wnioski z odwołaniem od decyzji z Social Welfare zostały w pełni lub częściowo uwzględnione w przypadku 12 654 osób.

Jedna trzecia wszystkich odwołań została zakończona nową, pozytywną decyzją Departamentu Ochrony Socjalnej, głównie w wyniku dostarczenia dodatkowych informacji przez wnoszącego odwołanie.

Raport ujawnił też, że w zeszłym roku 42,1% wniosków zostało odrzuconych, a dalsze 5,8% wniosków zostało wycofanych lub nie zostało realizowanych.