Świadczenie socjalne dla tysięcy mieszkańców Irlandii - rząd potwierdza

Po raz pierwszy do wypłaty tego świadczenia w Irlandii kwalifikują się także dodatkowe osoby.

W przyszłym tygodniu rozpocznie się w Irlandii proces wypłaty premii bożonarodzeniowej, z której tym razem skorzysta ponad 1,3 mln mieszkańców.

Christmas Bonus

Świadczenie socjalne Christmas Bonus przysługuje m.in. osobom długotrwale bezrobotnym, emerytom, opiekunom, osobom niepełnosprawnym, wdowom, a także samotnym rodzicom.

W tym roku po raz pierwszy do programu wypłaty świątecznej premii kwalifikuje się dodatkowa grupa około 17 500 osób.

Są to osoby, które korzystają ze świadczenia chorobowego (Illness Benefit) przez co najmniej 12 miesięcy. Świadczenie zostanie im wypłacone między 6 a 23 grudnia, jak zapewniono.

Dodatki socjalne w Irlandii

Minister ds. Ochrony Socjalnej, Heather Humphreys, powiedziała, że jej departament zapewnił budżet 300 mln euro na wypłatę premii świątecznej.

Dodała, że szczególnie cieszy ją fakt, iż w tym roku podwójną wypłatę swojego świadczenia socjalnego otrzymają osoby na długoterminowym zasiłku chorobowym.

Minister podkreśliła przy tym dotychczasowe wsparcie państwa w postaci dopłat i dodatków socjalnych dla mieszkańców borykających się z wysokimi kosztami utrzymania.

Więcej: gov.ie