POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

To pierwszy przypadek pojawienia się przedstawiciela tego gatunku w Irlandii.

Pracownicy National Parks and Wildlife Service (NPWS) potwierdzili w piątek 7 maja, że w jednym domów w północnym Dublinie znaleziono pojedynczy okaz szerszenia azjatyckiego. Na stronie rządowej opublikowano komunikat w tej sprawie.

Szerszeń azjatycki w Irlandii

Znaleziony pod koniec kwietnia okaz był „żywy, ale umierający”. W tej chwili nic nie wskazuje na to, by w pobliżu znajdowało się gniazdo.

National Parks and Wildlife Service (NPWS) ściśle współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa, Żywności i Marynarki (DAFM) w celu monitorowania sytuacji i wprowadzenia środków awaryjnych.

Chociaż oba departamenty są zaniepokojone odkryciem tego owada, to na podstawie trwającego nadzoru nie ma dowodów na to, że obecnie w Irlandii występuje szerszeń azjatycki.

Zarówno NPWS, jak i DAFM zobowiązały się do natychmiastowego dodatkowego nadzoru, zwłaszcza wokół punktów wejścia w Irlandii z bezpośrednim dostępem do Europy kontynentalnej, w tym portów i lotnisk oraz dużych węzłów dystrybucyjnych. Inne pułapki obserwacyjne zostaną ustawione w strategicznych lokalizacjach od pierwotnego miejsca wykrycia owada w Dublinie 3.

W komunikacie na rządowej stronie czytamy:


DOŁĄCZ DO NAS NA YOU TUBE - ZASUBSKRYBUJ::

Okoliczności przybycia okazu do kraju nie są znane. Istnieje wiele możliwych dróg wprowadzenia, szczególnie małych mobilnych gatunków inwazyjnych na obszarach miejskich o rozległych połączeniach regionalnych, krajowych i międzynarodowych. Jednak biorąc pod uwagę obecne wzorce pogodowe, wydaje się, że mniej prawdopodobne jest, że pochodzi on z ustalonego gniazda.

Długość ciała szerszeni azjatyckich wynosi od 2,5 do 4,5 cm (królowe), a rozpiętość skrzydeł sięga 7,6 cm. Ubarwienie jest czarne z pomarańczowo-żółtymi pasami.

Gatunek ten występuje w rejonach Azji, jednak w ostatnich latach zaobserwowano ich obecność w kilku krajach Europy Południowo-Zachodniej.

Szerszenie azjatyckie znane są z niszczenia pszczelich rojów. Celem ich ataków na ule jest pozyskanie pszczelich larw oraz miodu. Stanowi to poważne zagrożenie dla bioróżnorodności.

I chociaż zwykle owady te nie stanowią zagrożenia dla ludzi, to ilość jadu, który mogą wstrzyknąć przez wielokrotne użądlenia, może uczynić je niebezpiecznymi dla małych dzieci, a także dla osób z istniejącymi chorobami.

W przypadku znalezienia dalszych azjatyckich szerszeni, zapisy obserwacji, w tym zdjęcia, jeśli to możliwe, można przesłać za pośrednictwem strony internetowej National Biodiversity Data Center (biodiversityireland.ie)

więcej: gov.ie