Zostało kilka dni do rozpoczęcia nauki po świątecznej przerwie w Irlandii.

Członkowie rządu w Irlandii udzielili kilku informacji na temat powrotu uczniów szkół podstawowych i średnich do zajęć lekcyjnych po przerwie świątecznej.

Szkoła w Irlandii

W ostatnim czasie liczba zakażeń w Irlandii utrzymuje się na wysokim poziomie. W związku z tym pojawiły się wątpliwości czy uczniowie będą mogli powrócić do nauki w systemie stacjonarnym.

Niektóre szkoły w Irlandii zapobiegawczo zaleciły uczniom przed feriami zabranie podręczników do domu – na wypadek wprowadzenia nauki zdalnej.

Jednak z wypowiedzi Ministra Zdrowia wynika, że pomimo trudnej sytuacji w kraju uczniowie normalnie powrócą do szkół 6 stycznia. Minister Donnelly twierdzi, że szkoły powinny zostać otwarte zgodnie z planem, opisując je jako „bardzo kontrolowane środowisko”.

Powrót uczniów do szkół

Także eksperci z Krajowego Zespołu Kryzysowego ds. Zdrowia Publicznego rekomendują powrót uczniów do nauki stacjonarnej, chociaż sytuacja jest stale monitorowana.

We wtorek 4 stycznia ma się odbyć spotkanie Minister Edukacji, Normy Foley, z przedstawicielami związków zawodowych nauczycieli i przedstawicielami NPHET.

Po tym spotkaniu podjęta zostanie ostateczna decyzja w sprawie powrotu szkół podstawowych i średnich do nauki w trybie stacjonarnym bądź wprowadzenia nauki w trybie zdalnym.