POLONIA IRLANDIA

Na rządowej stronie został opublikowany list otwarty do rodziców i opiekunów uczniów w Irlandii.

Pełniący obowiązki Dyrektora Medycznego dr Ronan Glynn opublikował list otwarty do rodziców i opiekunów uczniów w Irlandii. Przekaz skierowany jest także do nauczycieli i innych pracowników placówek oświatowych.

W liście czytamy, że zespoły zdrowia publicznego podejmą „wszelkie niezbędne środki”, aby chronić uczniów i personel, gdy w szkołach zostaną zidentyfikowane przypadki COVID-19.

Dr Glynn ostrzega, że w najbliższych dniach i tygodniach wśród dzieci pojawią się przypadki koronawirusa i doskonale zdaje sobie sprawę, że wielu rodziców obawia się tego ryzyka.

Jego zdaniem wszyscy mogą współpracować, aby zapewnić ponowne otwarcie szkół w najbardziej bezpieczny sposób, a sama decyzja o ich otwarciu nie została podjęta lekko.

W liście znalazło się również podziękowanie dla nauczycieli, dyrektorów i pracowników szkół, którzy ciężko pracowali, aby zapewnić gotowość placówek do ponownego otwarcia.

Pełna treść listu: gov.ie

Nieobecność dzieci w szkole podczas pandemii Covid-19

W mapie drogowej otwarcia szkół w Irlandii jest instrukcja, że nie należy wysyłać dziecka na zajęcia szkolne, jeśli wykazuje objawy koronawirusa lub miało kontakt z osobą zakażoną:

Więcej: Powrót do szkoły w Irlandii – wytyczne dla rodziców

Taka sytuacja może przyczynić się do zwiększenia liczby dni szkolnych opuszczonych przez uczniów.

Tymczasem Departament Edukacji utrzymuje w mocy procedurę zgłaszania do TUSLA wszystkich przypadków, kiedy uczeń opuścił więcej niż 20 dni nauki w szkole – także podczas trwającej obecnie pandemii.

Rzecznik departamentu powiedział jednak, że wzięto by pod uwagę wymóg opuszczenia zajęć lekcyjnych przez uczniów z objawami Covid-19 lub uczniów, którym zalecono izolację.

Zapewnił też, że TUSLA „będzie współpracować ze szkołami, uczniami i rodzicami, aby w razie potrzeby ich wspierać”.