Szykują się potrącenia z zasiłków socjalnych - nowe przepisy w Irlandii

Irlandia podejmuje istotne kroki w celu usprawnienia systemu alimentacyjnego.

W Irlandii dokonuje się znaczących zmian w systemie alimentacyjnym.

Alimenty w Irlandii

Minister Sprawiedliwości, Helen McEntee, ogłosiła przegląd obecnego systemu, przedstawiając 26 rekomendacji, które mają na celu zwiększenie skuteczności, sprawiedliwości i egzekwowania płatności na rzecz dzieci.

Zmiany te mają pomóc w zapewnieniu lepszego wsparcia dla wielu dzieci i ich rodzin w Irlandii.

Jedną z kluczowych propozycji jest potrącanie alimentów bezpośrednio z zasiłków socjalnych oraz możliwość zamrażania pieniędzy i majątków rodziców, którzy unikają płacenia alimentów.

Rozważane są również inne środki, takie jak odzyskiwanie zaległości ze zwrotów podatkowych, regularne lub jednorazowe potrącenia z kont bankowych, a także możliwość nałożenia zawieszonych wyroków za brak płatności.

Nowe przepisy w Irlandii

Minister McEntee podkreśliła problem niepłacenia alimentów na dzieci jako powszechny, wskazując na ograniczenia obecnych opcji egzekwowania przepisów.

W odpowiedzi na te wyzwania, wraz z Minister Ochrony Socjalnej, Heather Humphreys, zdecydowała o podjęciu działań mających na celu zapewnienie odpowiedniego wsparcia każdemu dziecku.

Planowane jest również powołanie międzyresortowej grupy do opracowania zestawu wytycznych dotyczących alimentów. Przegląd uwzględnia również sytuacje, w których prywatne porozumienia alimentacyjne zawodzą lub nie są możliwe.

Sądy będą miały za zadanie chronić finansowe dobro dzieci, a nowe zmiany mają na celu stworzenie systemu, który jest „skuteczny, wydajny i zapewnia prawdziwą sprawiedliwość”.

Nowe regulacje mają na celu nie tylko egzekwowanie płatności, ale również wspieranie rodzin w nawiązywaniu prywatnych porozumień, które przyczynią się do poprawy ogólnej sytuacji rodzin przechodzących przez trudne chwile.

Zmiany te mają być kolejnym krokiem w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności dzieci oraz ochrony dobrobytu rodzin w Irlandii.