Ta decyzja oznacza negatywne skutki dla kierowców w Irlandii

FFI apeluje o wdrożenie środków w celu ochrony kierowców i przedsiębiorców w Irlandii.

Organizacja FFI nawołuje do strategicznego podejścia w trosce o stabilność rynku i uniknięcie negatywnych skutków dla kierowców w Irlandii.

Paliwo w Irlandii

W obliczu planowanych podwyżek akcyzy na paliwa, branża paliwowa w Irlandii stoi na stanowisku, że nadszedł czas na zrewidowanie decyzji podatkowych, które mogą nie tylko obciążyć kierowców, ale również zagrozić egzystencji detalistów paliwowych, zwłaszcza w hrabstwach przygranicznych.

„Fuels for Ireland” (FFI), reprezentująca kluczowe podmioty na rynku energetycznym Irlandii, wzywa Ministra Finansów do odroczenia zaplanowanych na najbliższe miesiące podwyżek akcyzy na paliwa.

Taka decyzja ma na celu uniknięcie powiększania dysproporcji cenowych między Irlandią a Wielką Brytanią, co mogłoby doprowadzić do negatywnych skutków dla lokalnych przedsiębiorstw.

Podwyżki cen paliw w Irlandii

Przedstawiciele sektora paliwowego alarmują, że zaplanowane podwyżki mogą zwiększyć cenę litra benzyny o około 15 centów, a oleju napędowego o 12 centów, co pogłębi problem związany z kosztami życia.

Takie zmiany cen mogą skłonić wielu kierowców do tankowania poza granicami kraju, co szczególnie uderzy w detalistów przygranicznych, już teraz borykających się z 10-centową różnicą w cenie benzyny między Irlandią a Irlandią Północną.

Mimo apeli branży, Taoiseach Leo Varadkar i Minister Finansów Michael McGrath podtrzymują decyzję o przywróceniu pełnej stawki akcyzy na paliwa.

Argumentują to potrzebą znalezienia równowagi między wsparciem a unikaniem napędzania inflacji. Zmiany te są częścią szerszej strategii rządu, mającej na celu przejście na gospodarkę o zerowej emisji netto.

Apel do rządu

FFI proponuje więc utworzenie grupy ekspertów ds. opodatkowania, która oceniłaby wpływ zmian podatkowych na sektor energetyczny, szczególnie w kontekście dążenia do osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku.

Takie działanie miałoby na celu zapewnienie, że decyzje podatkowe wspierają zarówno cele środowiskowe, jak i ekonomiczną stabilność regionów.