POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Pogarsza się sytuacja samotnych rodziców w Irlandii – najnowszy raport SVP.

Najnowszy raport SVP pokazuje alarmujące dla rządu w Irlandii dane dotyczące sytuacji samotnych rodziców.

Raport członków Society of St Vincent de Paul (SVP) ukazuje obecną sytuację niepełnych rodzin w Irlandii. Niestety te dane są niepokojące – w ciągu 5 lat znacznie pogorszyła się stabilność finansowa wśród samotnych matek i ojców.

Jak wynika z raportu „Working, Parenting and Struggling” w 2012 roku jeden na 11 pracujących samotnych rodziców doświadczył ubóstwa. W 2017 roku był to już jeden na 5 rodziców.

Aż 84% samotnych rodziców w Irlandii ma duże trudności w utrzymaniu stabilności finansowej, przy czym średnia w innych państwach Unii Europejskiej wynosi 58%.

Prawie 18% samotnych rodziców popadło w zadłużenia z tytułu nieopłacanego czynszu bądź zaległych rat kredytu hipotecznego. Ok. 60% nie stać na pokrycie kosztów opieki medycznej.

Wniosek członków SVP to brak pomocy ze strony państwa wobec pogarszającej się sytuacji samotnych rodziców w Irlandii. Ich zdaniem te problemy są ignorowane przez rządzących.

Z raportem nie zgadza się Taoiseach Leo Varadkar, który uważa, że nie odzwierciedla realnej pomocy rządu, jakiej udzielono tej grupie społecznej. Jego zdaniem wykonano dużo pracy, by samotnym rodzicom polepszyć warunki życia poprzez wykreowanie nowych miejsc pracy.

Oprócz tego obniżono koszty opieki nad dziećmi i podwyższono świadczenia socjalne. Rośnie też stawka Minimum Wage, która od stycznia 2019 roku wynosi €9.80 za godzinę.

Na premiera Varadkar spadła lawina krytyki po jego wypowiedzi, a członkowie opozycji domagają się realnej pomocy dla samotnych rodziców w Irlandii.