Za pracę szkoły zawsze odpowiada dyrektor danej placówki. Nawet jeżeli wyznacza osoby do realizacji różnych projektów, ma obowiązek kontrolowania powierzonych zadań.

Pierwszy raz z przykrością i rozczarowaniem przyglądałem się przemarszowi polskiej grupy na paradzie w Cork.

Czy Pani Dyrektor polskiej szkoły w Cork (Szkolny Punkt Konsultacyjny w Cork – SPK w Cork) doprowadziła do kompletnej kompromitacji w związku z paradą z okazji Dnia Świetego Patryka w Cork?

Według informacji na oficjalnej stronie SPK w Cork każda grupa uczestnicząca w pardzie otrzymała e-mail z urzędu miasta, w którym została poinformowana między innymi o:

Jedną z zasad tegorocznej parady jest nieużywanie flag narodowych innych niż irlandzka…

Zaznaczam, że to był pierwszy taki przypadek wprowadzonego zakazu, odkąd polskie grupy uczestniczą od 2006 roku w paradzie w Cork. Pani dyrektor powinna niezwłocznie skontaktować się z organizatorami i np. z Ambasadą RP w Dublinie. Powinna uzyskać więcej informacji, a – według mnie – zgłosić protest w tej sprawie.

Niestety dopiero publikacja artykułu na stronie Polonia Irlandia pod tytułem: Zakaz używania polskich flag na paradzie Św. Patryka. Co na to Ambasada RP w Dublinie? doprowadziła do wysłania zapytania do organizatora ze strony polskiej szkoły w Cork.

W odpowiedzi SPK w Cork otrzymała wiadomość ze sprostowaniem i przeprosinami od organizatora. W tym sprostowaniu była informacja, że można mieć flagi na paradzie w Cork, jeśli nie obrażają one uczuć osób innych narodowości.

Pani dyrektor polskiej szkoły w Cork powinna zwrócić się od razu z takim zapytaniem do organizatorów parady w Cork w momencie otrzymania pierwszego e-mail z wytycznymi i zasadami. Wówczas nie doszłoby do tego, że polska grupa przemaszerowała by w paradzie bez polskich flag. Naprawdę było mi przykro oglądać ten przemarsz w tym roku.

Dodam tylko tyle, że jedynie polska grupa nie miał swoich flag – polskich flag. Wiele grup z innych krajów maszerowało dumnie trzymając swoje flagi narodowe np. z: Litwy, Indii, Filipin czy Tajlandii.

Rok 2017 zapamiętam jako rok porażki i kompromitacji organizatora polskiej grupy na paradzie w Cork. A tak jak wspominałem, to dyrektor odpowiada za pracę i kontrolę ludzi wyznaczonych do przygotowania parady. Dyrektor podejmuje również decyzje, czy szkoła bierze udział czy nie w danych wydarzeniach. Niestety tym razem Pani dyrektor zawiodła.