POLONIA IRLANDIA

Toalety koedukacyjne w Irlandii to propozycja, która znalazła się w nowych wytycznych Ministerstwa Edukacji i dotyczy szkół.

Toalety koedukacyjne dla dziewcząt i chłopców powinny znaleźć się we wszystkich nowych i remontowanych budynkach szkolnych w Irlandii. O sprawie informuje The Irish Times.

Toalety koedukacyjne w Irlandii

W projekcie Ministerstwa Edukacji zaplanowano, że większość przyszłych toalet będzie wyposażona w samodzielne kabiny z własnymi drzwiami i wspólnym dostępem do umywalek dla dziewcząt i chłopców.

Wspólny obszar umywalek będzie widoczny z korytarza szkoły, co ma zapewniać „bierny nadzór” i zapobiegać przypadkom znęcania się.

W pobliżu każdego bloku toaletowego, z oddzielnym dostępem z głównych toalet, powinna znajdować się wolnostojąca kabina „unisex”.

Przedstawiciele ministerstwa twierdzą, że projekt nowych sanitariatów w szkole miał na celu ułatwienie „wszystkim użytkownikom, niezależnie od sprawności czy niepełnosprawności, zminimalizowanie ryzyka zastraszania i zminimalizowanie zużycia wody, energii i innych materiałów eksploatacyjnych”.

Nowe wytyczne Ministerstwa Edukacji wzbudziły mieszkane reakcje w opinii publicznej w Irlandii. Niektórzy działacze, którzy sprzeciwiają się ustawodawstwu o uznawaniu płci, twierdzą, że ruch ten sprawi, że dziewczęta poczują się niebezpiecznie.

Rzecznik ministerstwa powiedział, że w przypadku poszczególnych szkół kwestią wyboru będzie to, czy pomieszczenia te zostaną wyznaczone jako mieszane lub sklasyfikowane jako przeznaczone dla chłopców lub dla dziewcząt.