Trudności w sektorze budowlanym - wyzwanie dla irlandzkiej gospodarki

Brak wykwalifikowanych pracowników w Irlandii może wpłynąć na wzrost gospodarczy.

Firmy budowlane w Irlandii zgłaszają trudności w zatrudnianiu odpowiednio przeszkolonych pracowników, szczególnie wśród małych i średnich przedsiębiorstw.

Sektor budowlany w Irlandii

Raport opublikowany przez Chambers Ireland wskazuje, że ponad 95% mikroprzedsiębiorstw w Irlandii doświadcza braków w umiejętnościach wśród pracowników.

Z sondy Eurobarometru z września 2023 roku wynika, że 61% MŚP w Irlandii ma trudności z rekrutacją operatorów maszyn, rzemieślników oraz wykwalifikowanej siły roboczej.

Ekonomiści uważają, że trudności w rekrutacji dotyczą wielu MŚP, zwłaszcza w kontekście potrzeb sektora budowlanego. A MŚP odgrywają istotną rolę w irlandzkiej gospodarce.

Monitor BPFI wskazuje na konieczność większego wykorzystania programów praktycznego kształcenia zawodowego oraz zezwoleń na pracę.

Praca na budowie w Irlandii

Rząd podejmuje działania mające na celu zwiększenie rejestracji uczestników programów praktycznego kształcenia zawodowego, ale wyniki tych działań będą widoczne dopiero po pewnym czasie.

Zwraca się uwagę na wykorzystanie zezwoleń na pracę jako dodatkowego kanału do zapełnienia luk w umiejętnościach, zwłaszcza w branży budowlanej.

W 2022 roku Departament Handlu, Przedsiębiorczości i Zatrudnienia wydał 1474 zezwolenia na pracę dla stanowisk w sektorze budowlanym, co stanowi wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim.

Natomiast w pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 roku wydano prawie 1000 zezwoleń na pracę.

Specjaliści rynkowi uważają, że mimo pozytywnych wskaźników gospodarczych, braki w zasobach ludzkich stanowią ryzyko dla wzrostu kluczowych sektorów MŚP, zwłaszcza sektora budowlanego.