Przeprowadzony audyt wykazał duże luki w sprawowaniu nadzoru nad wypłatami zasiłków w Irlandii.

Wydział Ochrony Socjalnej przedstawił wnioski z przeprowadzonego audytu dotyczącego specjalnego zasiłku Pandemic Unemployment Payment w Irlandii.

Zasiłek w Irlandii

Do przeprowadzenia kontroli wybrano 100 przypadkowych wniosków od osób ubiegających się o zasiłek PUP. Już w grudniu 2020 r. okazało się, że aż 20% wniosków nie spełniała kryteriów kwalifikacyjnych.

W wewnętrznym raporcie departamentu wyszczególniono przypadki przyznania zasiłku PUP osobom, którym ten zasiłek z różnych względów nie przysługuje.

Jeden z wnioskodawców otrzymał prawie 3.000 euro z tytułu utraty pracy z powodu pandemii, lecz okazało się, że osoba ta nie pracowała przez ostatnie 15 lat.

Inny wnioskodawca początkowo złożył wniosek o zasiłek PUP w, podając, że jego ostatni dzień pracy miał miejsce 14 lutego 2020 r. Kiedy wniosek w formie papierowej został odrzucony, osoba ta ponownie złożyła wniosek (tym razem online), gdzie podała ostatni dzień pracy jako 12 marca.

Mimo że w systemie Revenue nie widniały żadne składki z 2020 roku, osoba ta ostatecznie otrzymała prawie 6.000 euro płatności. W czasie prowadzenia kontroli wnioskodawca ten nadal otrzymywał swoją płatność.

Trzeci odbiorca, który ubiegał się o PUP, odszedł z pracy dobrowolnie, ponieważ mieszkał z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji – co nie było warunkiem kwalifikującym do otrzymania płatności.

Do końca sierpnia 2020 r. osoba ta otrzymała w sumie 7.700 euro nadpłaty. Nie jest jasne, czy pieniądze te zostały przez nią zwrócone.

Zasiłek dla bezrobotnych

W kilku innych przypadkach wnioskodawcy ubiegali się o zasiłek z powodu bliskiego kontaktu z osoba zakażoną, co doprowadziło do serii nadpłat.

Jeszcze inne osoby otrzymywały zarówno zasiłek PUP, jak i pensję od pracodawcy. W tym przypadku wszystkie nadpłaty zostały zwrócone.

W raporcie wykazano także przypadki jednoczesnego wypłacania wnioskodawcom zasiłku dla bezrobotnych Jobseeker’s Benefit oraz zasiłku PUP.

W momencie pisania raportu trzech wnioskodawców nadal otrzymywało tygodniową płatność w wysokości 350 euro. Dziewięć niesłusznie uznanych wniosków zostało zatrzymanych przez samych odbiorców, a nie przez Departament Ochrony Socjalnej.

Wnioski

Przeprowadzony audyt wykazał duże luki w sprawowaniu nadzoru nad wypłatami zasiłków w Irlandii. Kwestię braku odpowiedniej kontroli uznano za „ważną sprawę, która wiąże się z ryzykiem finansowym lub reputacyjnym dla departamentu”.

W ostatecznym wniosku zalecono, aby „działania w zakresie przeglądu kontrolnego były kontynuowane przy użyciu różnych istniejących środków” i koncentrowały się na najwcześniej złożonych wnioskach.