POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie trzech dodatkowych dni wolnych od pracy w Irlandii.

Partia People Before Profit opracowała projekt ustawy, zgodnie z którą w Irlandii obowiązywać mają być trzy dodatkowe dni wolne od pracy w każdym roku kalendarzowym.

Bank Holiday

Zdaniem przedstawicieli partii dodatkowe dni Bank Holiday byłyby wynagrodzeniem dla mieszkańców, którzy ciężko pracują podczas tej pandemii. Pozwoliłoby to również „zacząć przywracać równowagę” między Irlandią a niektórymi państwami w Europie.

Według propozycji ustawy trzy dodatkowe dni wolne od pracy to:

  • 1 lutego
  • ostatni poniedziałek września
  • ostatni poniedziałek listopada

Obecnie w Irlandii przysługuje 20 dni urlopu oraz dziewięć płatnych dni ustawowo wolnych od pracy. Jednak członkowie People Before Profit uważają, że to za mało, ponieważ „pandemia Covid mocno uderzyła w pracowników w tym kraju”.

Dni wolne od pracy

Powołują się przy tym na ankietę Linkedin, z której wynika, że od początku pandemii pracownicy w Irlandii przepracowali równowartość 38 dodatkowych godzin miesięcznie. Pracując w domu doświadczyli też zwiększonego poziomu stresu.

Wprowadzenie dodatkowych dni wolnych od pracy ma być rekompensatą dla pracowników za ich ciężką pracę, która nie jest dostatecznie wynagradzana zarobkami.

Rząd już wcześniej rozważał pomysł wprowadzenia dodatkowego dnia Bank Holiday w Irlandii, jednak do tej pory nie podjęto takiej decyzji.