Wezmą się za oszustów socjalnych. Rusza nowa kampania

Tysiące rodzin w Irlandii straci pieniądze na opiekę nad dziećmi.

Minister ds. Dzieci Katherine Zappone oraz Minister Opieki Socjalnej Leo Varadkar zapewniali, iż od września 2017 roku ruszy program dodatku socjalnego Affordable Childcare Scheme.

Według założeń programu rodziny z dziećmi w wieku do 3 lat będą otrzymywać dodatek na ich opiekę w wysokości 12 euro tygodniowo. Z programu ma skorzystać 70 000 dzieci, których rodzice zarabiają wspólnie maksymalnie 47 500 euro rocznie.

Jednak według najnowszych doniesień tysiące rodzin w Irlandii nie otrzyma pieniędzy od rządu na opiekę na dzieci na czas. Wynika to ze znacznych opóźnień spowodowanych faktem, że nie ma prawa zezwalającego, by urząd Revenue dostarczał informacji do Departamentu ds. Dzieci. Nie ma także odpowiedniego trybu administracyjnego, by dodatek mógł być wypłacany.

Przez to około 9 000 rodzin nie będzie mogło skorzystać z programu. Najwcześniej problemy mogą być rozwiązane w 2018 roku. Stracą na tym rodziny o najniższych dochodach, które nie otrzymują zasiłków socjalnych.

Rząd ma jednak nadzieję, że nowy system informatyczny umożliwi bezpieczne udostępnianie informacji między departamentami rządowymi i Komisarzami ds. Revenue i że ostatecznie będzie on sprawnie wykorzystywany do dostępu do administracji publicznej.